Kontakt

Obecný úrad Poša

094 21 Poša č. 241
e-mail: ocu.posa@slovanet.sk

IČO: 00332691
DIČ: 2020630337

Tel./Fax: +421 57 4493142
Tel.: +421 57 4885500, +421 57 4885501
Mobil: +421 908333516

Poz VER ZHROM


10.06.2019

Obec Poša Vás srdečne pozýva na 12. ročník Jánskych folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnia dňa 23. júna 2019 so začiatkom o 14:30 hodine na futbalovom ihrisku.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Jánske folklórne slávnosti
27.05.2019

Pozvánka na Etno Fest 2019

Etno fest 2019
17.05.2019

Pozvánka na Zemplínsku ostrú kosu 2019

2019-zemplinska-ostra-kosa

15.04.2019

pdf button Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2019

05.04.2019

pdf button Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

29.03.2019

pdf button Pracovné miesta v Skupine spoločnosti BUKOZA HOLDING

27.03.2019

pdf button
 RUVZ - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia
pdf button RUVZ - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam
pdf button
 RUVZ - Rozhodnutie - Zákaz vykonávania všetkých hromadných kultúrnych a  športových podujatí v obci Poša do odvolania

26.03.2019

 pdf button Voľby do Európskeho parlamentu 2019 

 pdf button Voľby do Európskeho parlamentu - oznámenie


26.02.2019 

 pdf button  Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky
divadlo

divadlo KĽUD 

29. 1. 2019


pdf button Voľby 2019

pdf button Voľby prezidenta Slovenskej republiky


OZNAM
 Oprava oceľovej konštrukcie stožiarov a základov 220kV vedení V071/072

 

 

 

 2018 peticia 02

 

Prosíme Vás o podporu petície za zastavenie prevádzky a likvidáciu odkaliska Poša.
Všetky potrebné informácie nájdete tu:

 


PETÍCIA ZA ZASTAVENIE PREVÁDZKY A LIKVIDÁCIU 
ODKALISKA POŠA

SPOLOČNE ZASTAVME ČINNOSŤ ODKALISKA POŠA


Z dôvodu nadmerného environmentálneho zaťaženia likvidáciou nebezpečných odpadov obsahujúcich arzén /As/, polychlórované bifenyly /karcinogénne PCB látky/, zinok /Zn/, kadmium /Cd/, chróm /Cr/, meď /Cu/, ortuť /Hg/ v Odkalisku Poša, čo spôsobuje extrémne znečistenie životného prostredia a negatívne dopady na ľudské zdravie, požadujeme ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jeho následnú sanáciu. Z uvedeného dôvodu sme spustili 21.08.2018 petíciu, ktorej cieľom je vyzbierať minimálne 30 000 podpisov od občanov. Petícia je adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR . 

Petičný výbor: 
Predseda: Ján Fenčák, starosta obce Nižný Hrušov 
Členovia: Mgr. Tadeáš Malý, starosta obce Poša 
                  Ján Žofčák, starosta obce Moravany 
                  Mgr. Peter Kocák, poslanec PSK za okres Vranov nad Topľou 
                  Imrich Makó, šéfredaktor týždenníka Vranovské Novinky 

Informácie k podpisu petície: 
Petíciu môžu podpísať všetci občania SR, starší ako 18 rokov. Na podpisový hárok je treba uviesť čitateľne meno a priezvisko, celú adresu trvalého pobytu (príklad: Nižný Hrušov č.0, Vranov n/T ) a podpis – prosím, neuvádzajte N. Hrušov alebo NH)

Petičné hárky v tlačenej forme sú dostupné na obecných úradoch obcí: Poša, Nižný Hrušov, Nižný Hrabovec, Dlhé Klčovo, Rakovec nad Ondavou, Moravany, Lesné, Pusté Čemerné, Nacina Ves. Ďalej sú petičné hárky k dispozícii u členov OZ Za rozvoj Hrušova, spoločnými silami a v redakcii Vranovských noviniek. Miesta, kde budú dostupné petičné hárky budeme postupne dopĺňať a informácie o nových miestach zverejníme. 

Petíciu je možné podpísať aj v elektronickej podobe na priloženom linku:
https://www.peticie.com/peticia_za_ukonenie_prevadzky_odkaliska_poa_a_jej_naslednu_sanaciu

Pre vyplnenie petície v elektronickej podobe stačí uvedený link preposlať ďalším záujemcom. 

Pozor, každý občan sa môže pod petíciu podpísať iba raz ( nemôže podpísať petičný hárok a zároveň vyplniť elektronickú petíciu ). 

Iniciátormi petície sú: 
Obce: Poša, Nižný Hrušov, Nižný Hrabovec, Dlhé Klčovo, Rakovec nad Ondavou a Moravany.
Poslanci PSK za okres Vranov nad Topľou: Mgr. Peter Kocák, Ing. Ján Ragan, Stanislav Obický, PhDr. Jozef Baran, PhDr. Jaroslav Makatúra, MUDr. Ing. Marek Fedor
Vranovské Novinky – regionálny týždenník okresu Vranov nad Topľou 
Občianske združenie Za rozvoj Hrušova, spoločnými silami

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR eviduje odkalisko Chemka Strážske v katastri obce Poša ako potvrdenú environmentálnu záťaž zahrnutú v Štátnom programe sanácie environmentálnych záťaží ako lokalita odporúčaná na realizáciu sanácie. “Okrem extrémnych obsahov arzénu v sedimentoch odkaliska boli na lokalite zistené aj zvýšené obsahy zinku, kadmia a v Kyjovskom potoku pod odkaliskom aj zvýšené obsahy celkového organického uhlíka, síranov, dusičnanov, chloridov a amónnych iónov,” uviedol hovorca rezortu Michal Lukáč 21.08.2018 .

Prosím podporte petíciu, aby naše deti mali čisté a zdravé životné prostredie.
Bez Vás a Vašej podpory budúcnosť nezmeníme, a preto je dôležitý každý podpis.

2018 peticia 01

 

 

13.08.2018 Informácia pre verejnosť

pdf button  Oznámenie o počte obyvateľov
pdf button  Oznámenie o určení volebného obvodu a určení počtu poslancov
pdf button   Zapisovateľ volebnej komisie

 

 

Pozvánka na pešiu púť

     Redemptoristi v Michalovciach Vás pozývajú na 6. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. augusta 2018.
      Púť sa začne o 6.15 hodine svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Nižnom Hrabovci. Po skončení liturgie pútnici pôjdu po ceste do Poše, Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, a ďalej cestou do Lesného, Suchého, Topoľan a Michaloviec. V každej obci sa zastavia v miestnom gréckokatolíckom chráme, kde bude krátka modlitba a príhovor. Predpokladaný príchod do Baziliky minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach je okolo 17.00 hodiny. Pútnici sa tam môžu zúčastniť aj na programe odpustovej slávnosti.
       Tešíme sa na Vašu účasť a spoločnú modlitbu.

 


2018 pozvanka pesia put 01