2019:

pdf button Zmluva o dielo- Slovanet
pdf button Kúpna zmluva - SPF
pdf button Zmluva o darovaní 2/2
pdf button Zmluva o darovaní 1/2
pdf button Dodatok k Zmluve č.2 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 4/4
pdf button Dodatok k Zmluve č.2 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 3/4
pdf button Dodatok k Zmluve č.2 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 2/4
pdf button Dodatok k zmluve č.2 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 1/4 
pdf button Notárska zápisnica - kúpna zmluva
pdf button Dodatok č. 10 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
pdf button Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom


2018:

pdf button Zmluva o poskytnutí dotácie1/2
pdf button Zmluva o poskytnutí dotácie 2/2
pdf button Zmluva o dielo
pdf button Prešovský samosprávny kraj - Zmluva č. 635/2018/OK
pdf button Dodatok k zmluve MADE č. U13752013 
pdf button Dodatok k zmluve o dodávke stravy pre seniorov SESO 
pdf button Dodatok k zmluve o dodávke stravy pre seniorov ROTE
pdf button Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
pdf button Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
pdf button Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálny a kultúrnych potrieb
pdf button Zmluva o dielo 
pdf button Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 868/2017 
pdf button Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
pdf button Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivač.čin. formou dobrovoľníckej služby
pdf button Dodatok k zmluve o dodávke plynu
pdf button Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
pdf button Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
pdf button Dodatok č.1/2018 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 868/2017
pdf button Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
pdf button Zmluva o poskytovaní služieb 
pdf button EKOÚNIA s.r.o. -  Zmluva o dielo č. 01/05/18 
pdf button Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Poša -Oznámenie o zasadnutí Valného zhromaždenia 
pdf button EKOÚNIA s.r.o. -  Zmluva o poskytnutí reklamnej činnosti
pdf button MIMA, n. o. - Zmluva o poskytnutí dotácie 
pdf button PP PROTECT s.r.o. - Dodatok k zmluve o dielo a k Zmluve o poskytovaní služie
pdf button MADE spol. s r.o. - Zmluva o spracúvaní osobných údajov

 

2017:


pdf button Slovak Telekom, a.s. - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

pdf button  MUDr. Tibor Kočiš - Zmluva o dielo

pdf button Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

pdf button FÚRA a.r.o. -Dodatok 1/2017 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov
 
pdf button Energie2, a.s. - Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1130686 

pdf button Energie2, a.s. - Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1130692

pdf button MOAD, s.r.o. - Zmluva o dielo 

pdf button Zmluva  s Prešovským samosprávnym krajom č.605/2017/OK

pdf button Premier Consulting EU, s.r.o. - Objednávka pre aktualizáciu žiadosti zo zmluvy o dielo č. JO 161215-1-2

pdf button Premier Consulting EU, s.r.o. - Objednávka pre aktualizáciu žiadosti zo zmluvy o dielo č. JO 161215-2-2

pdf button Premier Consulting EU, s.r.o. - Dodatok k zmluve o dielo č. JO 161215-1-1

pdf button Premier Consulting EU, s.r.o. - Dodatok k zmluve o dielo č. JO 161215-2-1

 pdf button Zmluva o poskytovnutí  regionálneho príspevkuZmluva o poskytovnutí  regionálneho príspevku

 

2016:
pdf button Nájomná zmluva o nájme pozemkov

pdf button Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení informačného systému Dátové centrum obcí a miest

pdf button  LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. - Zmluva o dielo

pdf button NATUR-PACK, a.s. - Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

pdf button  Notárska zápisnica -kúpna zmluva - 01.06.2016

pdf button Environmentálny fond - Poša -splašková kanalizácia 04.05.2016

pdf button Reinter, s.r.o. - 1 , 2 - 15.4.2016

pdf button NATUR- PACK, a.s. - 23.02.2016

pdf button MUDR. Tibor Kočiš - Zmluva o dielo - 15.01.2016

 

2015:

pdf button Premier Consulting EU, s.r.o. -  1-1. , 1-2. , 2-1. , 2-2 - 16.12.2015

pdf button Premier Consulting EU, s.r.o. - Dohoda o zrušení zmluvy - 16.12.2015

pdf button Prodap s.r.o. - Rekonštrukcia kultúrneho domu 1 , 2 - 10.12.2015

pdf button Priatelia Zemplína, n. o. - 16.11.2015

pdf button Pôdohospodárska platobná agentúra - 12.10.2015

pdf button Slovanet, a. s. - 01.08.2015

pdf button Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - 24.06.2015

pdf button Premier Consulting, spol. s r.o. - 29.04.2015
pdf button FÚRA s.r.o. -  27.04.2015
pdf buttonProdap s.r.o. - 15.04.2015
pdf buttonGRUND VRANOV N.T., s.r.o. - 23.03.2015 
pdf buttonDataCentrum elektornizácie územnej samosprávy Slovenska - 23.03.2015
pdf buttonGRUND VRANOV N.T., s.r.o. - 16.02.2015
pdf buttonAJO Consulting, s.r.o. - 09.02.2015

2014: 
pdf button Fond sociálneho rozvoja - 13.03.2014
pdf button MADE spol. s r.o. - 20.04.2014 
pdf button MADE spol. s r.o. - 15.05.2014 
pdf button STRABAG s. r.o. - 19.06.2014 
pdf button Drab Rastislav 
pdf button HESTA, spol. s r.o. 
pdf button GRUND VRANOV N. T., s.r.o. 
pdf button Confers s.r.o.

2012: 
pdf button FB-STAV 19.10.2012 
pdf button Orange, 12.10.2012 
pdf button Generali - ZŠ, 12.10.2012 
pdf button Generali - MŠ, 12.10.2012 
pdf button Prešovský samosprávny kraj 
pdf button Enviromentálny fond, 26.03.2012 
pdf button SVHP š.p., 23.03.2012 
pdf button Fúra s.r.o., 25.1.2012

2011: 
pdf button Slovenský vodohospodársky podnik, 20.3.2011  
pdf button Dexia banka Slovensko a.s., 21.9.2011  
pdf button Dexia banka Slovensko a.s., 2 5.10.2011  
pdf button Dexia banka Slovensko a.s., 2.11.2011  
pdf button Dexia banka Slovensko a.s., 2.11.2011  
pdf button Úrad vlady SR, 20.12.2011 

2010: 
pdf button Zemwell 23.04.2010 
pdf button Zemwell 30.04.2010 
pdf button Zemwell 27.05.2011