27.05.2019
Názov zákazky:Prevencia voči kriminalite - rozšírenia kamerového systému v Poši
Zákazka zadávaná podľa §117.
Druh – služby
pdf button Zadanie zákazky
pdf button Príloha E
pdf button Príloha F1
pdf buttonPríloha F2

 


11.02.2019

Názov zákazky: WiFi pre Teba v obci Poša
Zákazka zadávaná podľa §117.
Druh – služby
pdf button Výzva
pdf button Náhľad 1
pdf button Náhľad 2
pdf button Náhľad 3


21.12.2017

Názov zákazky: Expozícia obyvateľstva obce Poša vybraným toxickým látkam v prostredí – dodanie odberového materiálu
Zákazka zadávaná podľa §117.
Druh – služby
pdf button Výzva analýzy
pdf button Návrh ceny analýzy21.12.2017
Názov zákazky: Expozícia obyvateľstva obce Poša vybraným toxickým látkam v prostredí – dodanie odberového materiálu
Zákazka zadávaná podľa §117.
Druh – služby
pdf button Výzva
pdf button Návrh ceny


21.12.2017
Názov zákazky: Expozícia obyvateľstva obce Poša vybraným toxickým látkam v prostredí – dodanie odberového materiálu
Zákazka zadávaná podľa §117.
Druh – služby
pdf button Výzva
pdf button Návrh ceny21.12.2017

Názov zákazky: Expozícia obyvateľstva obce Poša vybraným toxickým látkam v prostredí - dodanie odberového materiálu 
Zákazka zadávania podľa §117.
Druh – služby
pdf button Výzva analýzy
pdf button Návrh ceny 

22.11.2017 


Názov zákazky: Expozícia obyvateľstva obce Poša vybraným toxickým látkam v prostredí – dodanie odberového materiálu
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh – služby
pdf button Výzva
pdf button Návrh ceny

Názov zákazky: Expozícia obyvateľstva obce Poša vybraným toxickým látkam v prostredí – tlač dotazníkov a formulárov
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh – služby
pdf button Výzva
pdf button Návrh ceny

Názov zákazky: Expozícia obyvateľstva obce Poša vybraným toxickým látkam v prostredí – analýzy
Zákazka zadávaná podľa §1147
Druh – služby 
pdf button Výzva
pdf button Návrh ceny

 

13.10.2015

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Spracovanie monografie Obce Poša