ERB OBCE POŠA tvorí:
V červenom poli štítu na zelenej paži dva strieborné (biele) jelene v zlatej (žltej) zbroji.

 
   Erb 1

 

 

 

 

 

 

Podklad pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 19. storočia. Odtlačok nedatovaného typária je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí (MOL Budapest V-5: Altenburger Pecsétgyujteménye).

VLAJKA OBCE POŠA

vlajka 2


PEČAŤ OBCE POŠA

pecat
Na pečatí s kruhopisom POSSA HELYSÉGE PECSÉTYE (Pečať obce Poša) sú vyobrazené na pažiti dva jelene.
  
Tento námet je vytvorený na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa (popísanej pečate), teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu, aby čo najviac zohľadnil tvar a podporu pôvodného znamenia (z popísanej pečate).