1. Komisia finančná: Členovia komisie: Edita Gazdíková, Ing. Anna Bumberová, Milan Boronkaj

2. Komisia kultúrno-športová: Členovia komisie: Ing. Peter Matta, Mgr. Anna Fetkovičová, Iveta Holomančinová

3. Komisia sociáln : Členovia komisie: Iveta Holomančinová, Ing. Anna Bumberová, Helena Čužiová

4. Komisia výstavby a regionálneho rozvoja: Členovia komisie: Milan Fenčák, Milan Boronkaj, Ing. Peter Matta

5. Komisia pre verejný poriadok: Členovia komisie: Ing. Bartolomej Boronkaj, Mgr. Tadeáš Malý Helena Čužiová

6. Komisia pre životné prostredie a mimoriadne udalosti: Členovia komisie: Mgr. Tadeáš Malý, Ing. Peter Matta, Milan Fenčák