pdf button Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností – rok 2019
pdf button Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti na rok 2017